ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2ศรช.(บห.)115/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077419829
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกและรื้อถอนรั้วลวดหนาม ด้านซ้ายและด้านหลังที่ กฟย.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2562 ถึง 21 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 22 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 916348    บาท
ราคากลาง : 856400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-322609           Fax :    038-322500           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808143048072_ประกาศราคากลางสร้างร่ัวเกาะสีชังใหม่.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620808091346161_ประกาศจ้างรั้ว(ใหม่)_20190808_0001.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิภาพร สังข์แก้ว    E-mail : nipaporn.sun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2562