ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B009/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟขาดแคลน เพื่อใช้งานเร่งด่วน
ระยะเวลาขายแบบ : 8 กรกฎาคม 2559 ถึง 22 กรกฎาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 2 สิงหาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9253146    บาท
ราคากลาง : 9253146    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 462658    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขตามแบบประกวดราคา ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B009/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590629203155474_ประกาศราคากลางประกวดราคาสายอลูฯหุ้ม 95 B009-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590629203155442_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดการประกวดราคา สายอลู b009-2559.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อ ก่อนเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2559