ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B016/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22 เควี จำนวน 36 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 16 ตุลาคม 2558 ถึง 28 ตุลาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 6 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7963200    บาท
ราคากลาง : 7963200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 398160    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581007220337768_ประกาศราคากลางประกวดราคา หม้อแปลง ซป.B016.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581007220337737_ประกาศการไฟฟ้าฯประกวดราคาหม้อแปลง 016.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพ่ิ่มเติม ที่ ศศินุช โทร 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 ตุลาคม 2558