ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.)2415/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวอมตะนคร 4
ระยะเวลาขายแบบ : 23 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 19 กันยายน 2559
เวลา : 10:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1677760    บาท
ราคากลาง : 1677760    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    097241122           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590815111847500_03)ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590822120042275_อมตะ4.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ทนงศักดิ์ แก้วสายบัวทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม 2559