ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.126/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือ Load break tool จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 3 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 10 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 8:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 749000    บาท
ราคากลาง : 749000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ10617           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590126174444859_ปปช_07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590202165849834_01011000.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ปัญญากิจ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 มกราคม 2559