ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.07D/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวจำนวน 4 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ
ระยะเวลาขายแบบ : 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 23 กันยายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,163,490    บาท
ราคากลาง : 2,087,670    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 108,174    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580824144813218_ราคากลาง ลวดเหล็ก งปป..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580824144813171_ประกาศลวดเหล็ก.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2558