ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.010D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่มตู้อลูมิเนียม
ระยะเวลาขายแบบ : 21 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 13 มกราคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 7054082    บาท
ราคากลาง : 7054082    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 352705    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตามเงื่อนไข แบบประกวดราคา เลขที่ซป.ก.2กบญ.010D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591209204243425_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา ตู้อลูมิเนียม 010D-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591209204243394_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา 010D-60.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงิื่อนไขการจัดซื้อ ตามแบบประกวดราคา โดยละเอียด ก่อนเข้าเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม 2559