ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซ.ก.2กกค.(ยค)04/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117061190
รายละเอียด : ซื้อรถ All Terrain เครน 35 ตัน จำนวน 2 คัน และ รถ City Crane 20 ตัน จำนวน 1 คัน
ระยะเวลาขายแบบ : 8 มกราคม 2563 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 97,584,000    บาท
ราคากลาง : 94,610,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รถ All Terrain เครน 35 ตัน เป็นเงิน 3,648,700 บาท
รถ City Crane 20 ตัน เป็นเงิน 1,230,500 บาท
รวมเป็นเงิน 4,897,200 บาท
   บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086           Fax :    038-455300           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630109161149539_ราคากลางเครน 35 ตัน ซิตี้เครน ประกาศ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630109161149492_ประกาศซื้อรถเครน 35 ตัน และซิตี้เครน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เกษม มากนิคม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 มกราคม 2563