ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.)2617/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบรีเลย์
เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ GE รุ่น DFP100 ที่ชำรุดจำนวน ๔ สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่
กฟก.๒
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กันยายน 2559 ถึง 20 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 30 กันยายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,221,578.60    บาท
ราคากลาง : 5,221,578.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 522158    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0972411122           Fax :    038455086           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ผ่านเงื่อนไข และพิจารณาราคารวม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590902164216984_ปปช07_dfp.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590902164216952_02091600.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัสชา หิรัญกร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 กันยายน 2559