ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.09M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่มแป้นรองมิเตอร์
ระยะเวลาขายแบบ : 19 กันยายน 2559 ถึง 27 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 28 กันยายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 706200    บาท
ราคากลาง : 706200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคาเลขที่ซส.ก.2กบญ.09M/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590919164806449_แป้นมิเตอร์ 120 ปรับแผน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590919164806403_ประกาศสอบราคา09M-59.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กันยายน 2559