ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.011M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ยึดโยง 8 รายการ ตามแผนจัดซื้อพัสดุรอง ปี2559 โครงการ คขก.2 และโครงการ คพพ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 8 ธันวาคม 2559 ถึง 19 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 20 ธันวาคม 2559
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 381198.20    บาท
ราคากลาง : 381198.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 8    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคา ซส.ก.2 กบญ.011M/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591208112155524_ปรกาศราคากลาง กลุ่มอุปกรณ์ยึดโยง 011M.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591208112155508_ประกาศ011M.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 ธันวาคม 2559