ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ตบ.)2398/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ (16 รายการ) จำนวน 8 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 21 กันยายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 6 ตุลาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,992,120.00    บาท
ราคากลาง : 1,992,120.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455-293 ต่อ 10623           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580921161118975_02.3 ปปช.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580921161118959_ประกาศ.zip   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กฤษฎา เทพศาสตรา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 กันยายน 2558