ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ปฮ.) 318/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ประจำรถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในเขตพื้นที่ กฟก.2 จำนวน 12 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 1 มีนาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 8,897,050    บาท
ราคากลาง : 8,897,050    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 415,750    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455273 , 038-455293 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600203144739318_ปปช.07..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 กุมภาพันธ์ 2560