ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ส.ก.2 กวว.(สอ.) 01/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศแยกส่วน(Split Type) แบบควบคุมอุณหภูมิอิเลคทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 2 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 3 มีนาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 428000    บาท
ราคากลาง : 428000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-783191           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิรุจ อัญชลี    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 กุมภาพันธ์ 2560