ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซ.ก.2 กกค.(กร.)/01/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 7 มีนาคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 17 มีนาคม 2559
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 523,765    บาท
ราคากลาง : 523,765    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 8    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10164           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาราคา เเยกรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590307164446347_ราคากลาง .pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590307164446316_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี โชติสุภา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 มีนาคม 2559