ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)016/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ ตามแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง งานสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 17 ตุลาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 705490.59    บาท
ราคากลาง : 705490.59    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขการสอบราคาที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)016/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591003161419050_ปรกาศราคากลาง คอนกรีต 016.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591003161418987_ประกาศ016.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2559