ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.05D/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม เทปพันสายไฟ จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 7 มกราคม 2559 ถึง 18 มกราคม 2559
วันที่เสนอราคา : 28 มกราคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,291,838    บาท
ราคากลาง : 2,194,564    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 109,728    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581223110231500_05D-2559.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581223110231453_ประกาศประกวดราคา 05D.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศินุช โทร 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 2558