ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
PEA -ต.3 กกค.(ยธ) - 009/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ ที่ กฟภ.จ.นราธิวาส 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง 17 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA -ต.3 กกค.(ยธ) - 009/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ ที่ กฟภ.จ.นราธิวาส 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง 17 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2560 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2560
จัดซื้อ ตู้อลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2560)
4 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2560 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จัดซื้อ กราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2560)
4 พฤศจิกายน 2559 ถึง 14 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2560 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จัดซื้อ ลวดอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ
1. ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. จำนวน 4,780 กิโลกรัม
2. ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. จำนวน 8,000 กิโลกรัม
3. ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. จำนวน 15,440 เมตร
4 พฤศจิกายน 2559 ถึง 14 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAI ก.3กบญ.ปก.024/2559 , ก.3 กบญ.(จซ.) 2636/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,564,705.73 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 11 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กรท.ฉ.2 02/2559 ลว. 21 ต.ค. 2559 ประกวดราคา เช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 52 วงจร จากหน่วยงานภายนอก ระยะเวลาเช่า 11 เดือน (1 ก.พ.60 - 31 ธ.ค.60) 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 16 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2ยส.(บห.)4949/2559 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานและคลังพัสดุหลัก กฟจ.ยโสธร 2 พฤศจิกายน 2559 ถึง 10 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จส.(ทง.)054/2559 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง ประจำปี 2560 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 10 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
จก.9/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคาร กองหม้อแปลง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง 11 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)16/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 10 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)16/2559) 28 ตุลาคม 2559 ถึง 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2560 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จัดซื้อ แป้นรองมิเตอร์ (ชนิดพลาสติก) จำนวน 2 รายการ

1. 1060100000ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม. จำนวนซื้อ65,400อัน
2. 1060100001ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. จำนวนซื้อ56,000อัน
28 ตุลาคม 2559 ถึง 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2560 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จัดซื้อ แร็ค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2560)
28 ตุลาคม 2559 ถึง 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3 ก.3 กบญ.(จซ.) 2634/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) จำนวน 37 รายการ 28 ตุลาคม 2559 ถึง 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3 ก.3 กบญ.(จซ.) 2634/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) จำนวน 37 รายการ 28 ตุลาคม 2559 ถึง 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง