ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ก.2 กบษ(ปฮ.)026/2560 เฉพาะเจาะจง Polymer fuse cutout 12 KA 100 A 25 KV 1 ธันวาคม 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ฉ.2 พมห.(กป.)-033/2560 เฉพาะเจาะจง เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 80 kw. และ ขนาด 55 kw. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
น.3 ชด.(กป.) 07/2560 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสาขาอำเภอชนแดนจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายวัดป่าเขาสัก ม.4 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ตามอนุมัติที่ น.3 ชด(ผบต)-025/60 ลงวันที่ 6 ก.ย.2560 23 พฤศจิกายน 2560 ถึง 23 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
น.2 ขณ.(ปบ.)-294 ตกลงราคา ขออนุมัติซ่อมรถทะเบียน 80-0713 กพ. 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
ฉ.2 มสส.บง.005/2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
น.2 ขณ.(กส.)-1119 ตกลงราคา ขออนุมัติซ่อมรถ ทะเบียน กฉ-470 กพ. 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
น.2 ขณ.(กส.)-1118 ตกลงราคา ขออนุมัติเปลียนยางรถ ทะเบียน กง-4057 กพ. 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
ฉ.1 กจบ.(กป.)152/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต บ.คำเจริญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ
22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 กจบ.(กป.)151/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต บ.ถิ่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ
22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 กจบ.(กป.)150/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต บ.เชียงเพ็ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ
22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3บณ.(บห.)980/2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำดื่ม 1. น้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี. จำนวน 50 โหล
2. น้ำดื่ม ขนาด 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง
22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
ฉ.2 กรส.(รอ.) 1035/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรื้อถอนและติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสารแบบ Self Support 32 M ที่ กฟส.อุทุมพรพิสัย 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 กคย.(ปบ.)006/2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง จากร้านอนุชาพาณิชย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,0300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
ก.1 กคย.(ปบ.)001/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมรถกระเช้าแก้ไฟ ทะเบียน 83-5601 สระบุรี ร้านสองคอนคาร์แคร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,810 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
ฉ.2 กรส.(ก) 1161/2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ Toner Ricoh325 ประจำ กรส.ฉ.2 จำนวน 2 กล่อง 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กรส.(ก) 1160/2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ Toner Brother8910 ประจำ กรส.ฉ.2 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กรส.(ก) 1159/2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ Toner Samsung4550B 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กรส.(ก) 1158/2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ Toner Ricoh325 ประจำ กรส.ฉ.2 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 กจบ.(กป.)149/2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขต บ.เหล่าตำแย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ
22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พท(บห) 6803/2560 ลว. 22 พฤศจิกายน 2560 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ
1. รหัสพัสดุ 100-001-0001 เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร
2. รหัสพัสดุ 100-001-0004 เสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร
22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง