ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
ต.1 กบษ.(รล.) 1129/2560 ประกวดราคา ซื้อ Universal Relay Test set 3 Phase จำนวน 1 ชุด 8 มิถุนายน 2560 ถึง 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAH ก.3กบญ.ปก.023/2560 , ก.3กบญ.(จซ.)1146/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุหลักประเภท สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 185 ต.มม.จำนวน 1 รายการ วงเงิน 8,121,300.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 6 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค 12-3)003/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 (กลุ่มสเปค 12-3) จำนวน 4 รายการ (บิทที่ 3/11) 5 มิถุนายน 2560 ถึง 13 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAH ก.3กบญ.ปก.022/2560 , ก.3กบญ.(จซ.)1145/2560 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 16 รายการ วงเงิน 9,846,336.88 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5 มิถุนายน 2560 ถึง 13 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กกค.(ยธ.) ป.ก. 3/2559 e-Auction ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมอาคารสำนักงาน ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ คลังโปร่งเก็บพัสดุ รั้ว ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิถุนายน 2560 ถึง 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปซ.(ปร.)-18/60 ประกวดราคา ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ 1. เสา คอร. 12.20 ม. จำนวน 1224 ต้น , 2.สมอบก 0.55*0.55*0.15 ม.จำนวน 213 ต้น , 3.คอน คอร.สปัน 0.12*0.12*2.00 ม. จำนวน 376 ต้น 5 มิถุนายน 2560 ถึง 15 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-E(F)-008/2017 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุน การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence and Data Warehouse)
2 มิถุนายน 2560 ถึง 12 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)11/2560 ประกวดราคา ซื้อผลติภัณฑ์คอนกรีตปี 2560 จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)11/2560) 2 มิถุนายน 2560 ถึง 13 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2ฉช.(คล.)B001/2560 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามแผนจัดหา ใช้งานโครงการคพจ.1 โดยวิธีประกวดราคา 1 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-C(A)-023-2560 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
รายการที่ 1 115 kV. Circuit breaker, SF6 gas, three-pole 31.5 kA.
รายการที่ 2 115 kV. Disconnecting switch Three-pole without grounding switch
รายการที่ 3 115 kV. Disconnecting switch Three-pole with grounding switch
รายการที่ 4 Lightning arrester, for 115 kV.
รายการที่ 5 Surge counter
รายการที่ 6 115 kV. Current transformer single-phase ratio 1800/1500/1200/900/600/300 // 1/1/1/1
รายการที่ 7 Junction box for current transformer
รายการที่ 8 115 kV. Inductive voltage transformer, single-phase ratio 115000/?3, 115/?3/115 // 115/?3/115 V.
รายการที่ 9 Junction box for voltage transformer
รายการที่ 10 115 kV. Line relay protection and control panel (LRP & LCP)
รายการที่ 11 Bus zone protection and bus control panel
รายการที่ 12 Control cable size 4?4 sq.mm.
รายการที่ 13 Control cable size 12?4 sq.mm.
รายการที่ 14 Control cable size 4?2.5 sq.mm.
รายการที่ 15 Control cable size 2?4 sq.mm.
รายการที่ 16 Control cable size 12?2.5 sq.mm.
รายการที่ 17 Control cable size 5?4 sq.mm.
รายการที่ 18 Insulator suspension type, class 52-3
รายการที่ 19 Insulator suspension type, class 52-8
รายการที่ 20 Insulator station post type, ANSI technical reference No. 286
รายการที่ 21 Conductor,copper bare 95 sq.mm.
1 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I-030/2017 ประกวดราคา Digital power meter 1 มิถุนายน 2560 ถึง 12 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
PEA-C(A)-022/2560 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าครบุรี จ.นครราชสีมา
รายการที่ 1 115 kV. Circuit breaker, SF6 gas, three-pole 31.5 kA.
รายการที่ 2 115 kV. Disconnecting switch Three-pole without grounding switch
รายการที่ 3 115 kV. Disconnecting switch Three-pole with grounding switch
รายการที่ 4 Lightning arrester, for 115 kV.
รายการที่ 5 Surge counter
รายการที่ 6 115 kV. Current transformer single-phase ratio 1800/1500/1200/900/600/300 // 1/1/1/1
รายการที่ 7 Junction box for current transformer
รายการที่ 8 115 kV. Inductive voltage transformer, single-phase ratio 115000/?3, 115/?3/115 // 115/?3/115 V.
รายการที่ 9 Junction box for voltage transformer
รายการที่ 10 115 kV. Line relay protection and control panel (LRP & LCP)
รายการที่ 11 Control cable size 4?4 sq.mm.
รายการที่ 12 Control cable size 12?4 sq.mm.
รายการที่ 13 Control cable size 4?2.5 sq.mm.
รายการที่ 14 Control cable size 2?4 sq.mm.
รายการที่ 15 Control cable size 12?2.5 sq.mm.
รายการที่ 16 Control cable size 5?4 sq.mm.
รายการที่ 17 Insulator suspension type, class 52-3
รายการที่ 18 Insulator suspension type, class 52-8
รายการที่ 19 Insulator station post type, ANSI technical reference No. 202
รายการที่ 20 Insulator station post type, ANSI technical reference No. 286
1 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค 98-3)009/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 (กลุ่มสเปค 98-3) จำนวน 2 รายการ (บิทที่ 9/11) 1 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(1))010/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 (กลุ่มอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(1)) จำนวน 2 รายการ (บิทที่ 10/11) 1 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(2))011/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 (กลุ่มอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(2)) จำนวน 1 รายการ (บิทที่ 11/11) 1 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง