ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
ปจ-ก.2 กกค.(จค.)004/2559 ประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว) จ.ชลบุรี 13 ตุลาคม 2559 ถึง 25 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปช.(ยค.)-15/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน นั่งสองตอน 4 ประตู (Double Cab) เกียร์อัตโนมัติ พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 5 ปี 10 ตุลาคม 2559 ถึง 19 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กกค.(จป.) 002/2559 e-Auction ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างรั้ว – ประตู ถนน – ลาน รางระบายน้ำ – บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ คลังพัสดุหัวดอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 7 ตุลาคม 2559 ถึง 18 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)15/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่างฯ จำนวน 3 รายการ 7 ตุลาคม 2559 ถึง 18 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B019/2559 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลง 160 เควี 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย11 ชนิดทนการลัดวงจร 5 ตุลาคม 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อร.(ป.)01/2559 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอนและจัดหาพร้อมติดตั้งรีเลย์ระบบป้องกันและควบคุมให้อุปกรณ์ชุดคาปาซิเตอร์ในสถานีไฟฟ้า จำนวน 20 สถานี 5 ตุลาคม 2559 ถึง 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C.3IAI ก.3 กบญ.ปก.022/2559 , ก.3 กบญ.(จซ)2376/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ 5 ตุลาคม 2559 ถึง 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 ฝปบ. 359/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/จัดซื้อป้อมยาม พร้อมระบบสุขาภิบาลและ
สาธารณูปโภคสำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned ของ ฝปบ.(ก.2) จำนวน 18 แห่ง
5 ตุลาคม 2559 ถึง 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ.(จซ.)ปก021/2559 e-Auction จัดซื้อพัสดุรองประเภทลวดเหล็กกลม , ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 5 รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.021/2559 4 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปจ-ก.2 กกค.(จค.)002/2559 ประกวดราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กองก่อสร้างและบริหารโครงการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว) จ.ชลบุรี 4 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
c3 ก.3 กบญ.(จซ)2355/2559 ก.3 กบญ.ปก.021/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) จำนวน 31 รายการ (ประเภทโลหะ) 3 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B012/2559 ประกวดราคา ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี โครงการ คสจ.7 3 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M-025/2016 ประกวดราคา เครื่องมือ-เครื่องใช้ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559 รายละเอียด
น.2 กกค.(จค.) 07/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ให้ กฟส.โพทะเล จ.พิจิตร 3 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3กบษ.(ตบ.)20250/2559 ประกวดราคา ซื้อเครื่องปอกสายเคเบิลใต้ดิน,เครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน,เครื่องมือมาตรฐานประจำรถยนต์บรรทุกแก้ไฟ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ตุลาคม 2559 รายละเอียด