ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
จบ.79/2559 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตกลงราคา จ้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนส่งพัสดุไปยังคลังพัสดุ กฟฟ.หน้างาน 28 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
ต.3 กกค.(ยธ.) 1544/2559 ลว. 21 พ.ย. 2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สข. 27 ธันวาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กกค.(ยธ.) 1545/2559 ลว. 21 พ.ย. 2559 ประกวดราคา งานปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟภ.อ.สะเดา 27 ธันวาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)05/2560 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)05/2560) 23 ธันวาคม 2559 ถึง 5 มกราคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)07/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)07/2560) 23 ธันวาคม 2559 ถึง 5 มกราคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-SEZP.1-B-008/2016 ประกวดราคา จ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 500 กม. 22 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-SEZP.1-B-009/2016 ประกวดราคา จ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 140 กม. 22 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)06/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2560 จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)06/2560) 21 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2กบญ.010D/2560 ประกวดราคา จัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่มตู้อลูมิเนียม 21 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2กบญ.08D/2560 ประกวดราคา จัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่ม ลวดอลูมิเนียม 2 รายการ 21 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2กบญ.07D/2560 ประกวดราคา จัดซื้อ พัสดุรอง ตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่ม เทปพันสายไฟ 21 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-061/2016 ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 497 ชุด 21 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAIก.3กบญ.(จซ.)3217/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ วงเงิน 9,934,201.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 21 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-สข.(จปก.)002/2559 ประกวดราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2560
(งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้าและค่าอื่นๆ)
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
20 ธันวาคม 2559 ถึง 28 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)02/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จำนวน 6 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)02/2560) 20 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง