ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ต.2 นศ.(ปบ.)0070/62
      รายละเอียด : จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟย.พพ.สามแยกนาพรุ - บ.ห้วยระย้า (ช่วงที่ 1) ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    19 ตุลาคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
-
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1.บริษัท นครศรี เอ็กคลูซีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 442,419.32 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.หจก.มณีทรัพย์ 2013 เสนอราคา 446,939.75 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
บริษัท นครศรี เอ็กคลูซีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 442,419.32 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เหตุผล : เป็นราคาที่ต่ำสุดและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟภ.
      ไฟล์สัญญา : 25621008120350765_ผลพิจารณางานปรับปรุงฯบ้านห้วยระย้า1.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัพโหลด