รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : น.1 ชร.(บห)45/2561
      รายละเอียด :
      ประกวดราคาจ้างเหมางาน ตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :