รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire(OPGW) จำนวน 2 รายการ
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :