รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : น.1 มล.(บง) 47/2562
      รายละเอียด :
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2562
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :