รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : จก.10/2562
      รายละเอียด :
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :