รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : ซป.ฉ.1 (จซ) 02-2561
      รายละเอียด :
      จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 41 รายการ
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :