รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : PEA-M(F)-096/2562
      รายละเอียด :
      จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงต่างระดับสามโคก - ทางหลวงหมายเลข 347 จ.ปทุมธานี
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :