ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : KUK ฉ.2 ขข.(กป).-011/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาหม้อแปลงในเขตพื้นที่ กฟส.ขุขันธ์ และกฟย.ในสังกัด
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517135343839_ราคาอ้างอิง.PDF