ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.1 กกค.(กร.)2062/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเช่าเครื่องจักรกล รถเครนขนาด 50 ตัน จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 1 วัน งานย้ายแนว-สี่แยกปากท่อ ฝั่งถนนเพชรเกษมตะวันออก
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010095836027_CCF_000008.pdf