ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.๑ปข.(คพ.)036/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
      รายละเอียด :
      พัสดุสำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 15 รายการ
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517161705078_2.ตารางแสดงวงเงิน.pdf