ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.1 กกค.(กร.)1537/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเช่าเครื่องจักรกล รถขุดเจาะ งานรื้อถอน สฟ.ชอ.1และก่อสร้าง Riser Pole
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010092835489_CCF_000003.pdf