ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.1 กกค.(กร.)2074/2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-6625 พบ.
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010094528325_CCF_000004.pdf