ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ฉ.1 ภว.(กป.) 541/2562
      รายละเอียด :
      รายงานขอจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี 2562 หม้อแปลงในระบบจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.ภว. จำนวน 149 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1. หม้อแปลง 1 เฟส จำนวน 27 เครื่อง เครื่องละ 600 บาท 2. หม้อแปลง 3 เฟส จำนวน 122 เครื่อง เครื่องละ 1,100 บาท
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517155543664_price07 ราคากลางหม้อแปลง ภูเวียง 62.pdf