ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : น.1 พาน (บห) มล.(บง) 2341/2562
      รายละเอียด :
     
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009140145599_1 ราคากลาง งดจ่ายไฟ 2563.pdf