ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ก.2พนท.ปบ646/62
      รายละเอียด :
      จ้างเหมาติดตั้งสเน็กการ์ดแบบสังกะสีป้องกันระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010144258157_ตาราง ป.ป.ช..pdf