ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ.)0027/2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
     
      ประกาศราคากลาง : 25620519130735482_1. ประกาศราคากลาง.pdf