ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : สตูล 87/2562
      รายละเอียด :
      1.สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x6 ต.มม.600 โวลท์ รหัสพัสดุ 1-02-008-0500
2.สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x10 ต.มม.600 โวลท์ รหัสพัสดุ 1-02-008-0501
**เสนอราคาถึง ผจก. ทางโทรสาร 074-721170 หรือ Email.chu@pea.co.th ภายในวันที่ 11 ต.ค. 2562 **
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009163906367_ประกาศ พร้อมราคากลาง (87).pdf