ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : สตูล 86/2562
      รายละเอียด :
      สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 25 ต.มม.มอก.293 รหัสพัสดุ 1-02-007-0000 ** เสนอราคาถึง ผจก. ทางโทรสาร 074-721170 หรือ Email:Lamyong.chu@pea.co.th ภายในวันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009155724937_ประกาศ พร้อมราคากลาง (86).pdf