ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : น.1 กฟส.อ.มล(กป)2429/2562
      รายละเอียด :
     
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009161007862_1 ราคากลาง ติดลิดรอนกิ่งไม้ 2562.pdf