ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ก.2บนบ.(ปบ.)จ.129/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010104141345_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf