ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : น.3/นว.(คพ)005/2562
      รายละเอียด :
      ขายมิเตอร์เก่า (ชำรุด) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 938 เครื่อง
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517164145932_น.3บพ.04-ร.61_ประกาศขาย.pdf