ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ฉ1.กจบ.(บง.) 14/2562
      รายละเอียด :
      ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตรยี่ห้อkisan รุ่น Newt0n v s/n16l 14-pg8696(ธนบัตรไทยรุ่นใหม่) ค่าบริการ
     
      ประกาศราคากลาง : ไม่มีไฟล์อัพโหลด