ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : บนบ.(กส.) 17/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตงานนปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร 2 สฟฟ.บนบ.4 บริเวณไลน์ศาลเจ้าทองแดง
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517152012566_ตารางราคากลาง ปปช.pdf