ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.1กฟอ.ปบ.(กส.)-3339/2562
      รายละเอียด :
      งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ช่วง 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010144756716_อนุมัติราคากลาง ปากน้ำช่วง 2.pdf