ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.1 กกค.(กร.)2424/2562
      รายละเอียด :
      จ้างเช่าเครื่องจักรกล รถเครนขนาด 25 ตัน จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 1 วัน งานย้ายแนว-สี่แยกปากท่อ ฝั่งถนนเพชรเกษมตะวันออก
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010091639399_CCF_000002.pdf