ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : น.1กฟจ.ชม.(บห.)(ซจ.)176/2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อพัสดุ Safety Stock จำนวน 7 รายการ
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010152441789_บก.06 Safetyฯ 7 รายการ.pdf