ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ :
      รายละเอียด :
      ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน กอก.ต.3 ประจำเดือน กันยายน 2562
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009161140319_จัดซื้อจัดจ้าง กย. 2562 (กอก.ต.3).htm