ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.1 กกค.(กร.)2205/2562
      รายละเอียด :
      จ้างซ่อมไดชาร์ท ระบบบังคับเลี้ยว โช๊คอัพเเละปั๊มคลัท รถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ 9396 พบ
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010101836964_CCF_000009.pdf