ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : นธ.(บห.)1192/2562
      รายละเอียด :
      ซื้อจัดซื้อพัสดุ ซีที ใช้นอกอาคารเรโซ 33 เควี เรโช 10/5 เควี คลาส 0.5 สำหรับใช้งาน ขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.นราธิวาส และ กฟฟ.ในสังกัด โทร.073-532157 FAX.073-532308 EMALL:pathenee.cha@pea.co.th
     
      ประกาศราคากลาง : 25620517142414682_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซีที ใช้นอกอาคารเรโซ 33 เควี เรโช 10 5 แอมป์ คลาส 0.5.pdf