ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : น.2 สท.(คพ.)-2375/2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เข้างานขยายเขตงานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
     
      ประกาศราคากลาง : 25621009133541039_ราคากลางเสา 4 ตค 62_20191009_0001.pdf