ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ต.1 กกค.(กร.)2076/2562
      รายละเอียด :
      จัดซื้อยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-0150 พบ.
     
      ประกาศราคากลาง : 25621010100941646_CCF_000007.pdf